Липо 11.1 волта малка тамия

40 лв.

1100mah

Подходяща за всякакъв вид реплики.

Влиза без проблем в тръбата на м4,

Влиза в горна ложа на АК